Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Aangepast Huishoudelijk Reglement (HHR) per 15-10-2020 en opvragen notulen

Op 15 oktober heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De notulen van deze ALV kunnen opgevraagd worden bij Gert Verhage of Corry Wilbrink.

Ook is er naar aanleiding van de ALV een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement (HHR). Dit document staat op onze “Downloads” pagina.