De spelmiddag was weer leuk!

Afgelopen woensdagmiddag namen bijna 60 kinderen deel aan de spelmiddag op de Pallandt. De kinderen werden in 7 groepen verdeeld waarna ze 7 verschillende spelletjes konden doen.
Er kon worden gevoetbald in een pannakooi, gehockeyd en diverse voetbalonderdelen worden bedreven. Grote trekker was wel de stormbaan waar de kinderen erg veel plezier aan beleefden.
Tot slot kregen alle kinderen nog een ijsje en gingen ze moe en tevreden naar huis.

Er kan weer worden terug gekeken op een zeer geslaagde middag met prachtig weer en fantastische hulp van veel betrokken ouders.
Buiten onze eigen leden om waren er ook nog bijna vijfentwintig kinderen welke een keer bij onze verenging kwamen kijken.
Hiervan zijn er verschillende, waarvan de ouders hebben aangegeven, dat ze nog een keer mee komen trainen of, nadat ze hun zwemdiploma hebben behaald, lid worden van onze vereniging.