Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Definitieve notulen ALV

De definitieve notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2014 zijn te raadplegen via deze link