Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Documenten vanaf nu alleen te verkrijgen via de ledenadministratie

Vanaf nu zijn documenten zoals jaarverslagen, notulen en ingekomen brieven alleen nog te verkrijgen via het secretariaat en niet meer via de website. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat mensen die geen belang bij die informatie hebben, die informatie toch downloaden.
Bent u op zoek naar een bepaald document, neem dan even contact op met de ledenadministratie