BESTUUR

Algemeen bestuur:

Voorzitter Bert Zwanenburg bert@bmzwanenburg.nl
Secretaris Peter Schouten peter.schouten@frissegeesten.nl
Penningmeester Jaap Westhoeve info@westhoeve.nl
Bestuurslid voetbal Johan van Oeveren johan.van.oeveren@rijnmond.politie.nl
Bestuurslid Vacant

 

Voetbalcommissie:

Voorzitter Johan van Oeveren
Secretaris Gert Verhage
Senioren Rien Elvé
Jeugd Vacant