Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


COMMISSIES

Organisatorische Commissie:

Kantinebeheer Wanda van Oeveren
Wedstrijdsecretaris jeugd Mariska Albrecht 06-27407574 mariskalbrecht@gmail.com
Wedstrijdsecretaris senioren Gerard Tuns 06-52486012 g.tuns1@upcmail.nl


Toernooicommissie:

Chamber Versluis
Patrick Verbaan
Cebes Horseling


Activiteitencommissie:

Xander Gouswaart
Cebes Horseling
Ilse Wielaard
Jowien Westhoeve


Ondersteunende functies:

Ledenadministratie Gert Verhage
Vertrouwenspersoon Mariska Albrecht
Coördinator commissiekamer Joost Kik
Materiaalbeheer Leen van der Velde
Coördinator oud-papier Jan van der Laan en Iman Gouswaart
Leeftijdscoördinatoren Dick de Leeuw
Consul Eelko van der Linde
Coördinatoren scheidsrechters jeugd en vrouwen Mariska Albrecht
Coördinatoren scheidsrechters senioren Gerard Tuns


Hoofd accommodatie:

Terrein chef Adrie Melaard

Sponsorcommissie:

Bert Zwanenburg
Adrie Melaard
Erik Wolfert