COMMISSIES

Sponsorcommissie:
Voorzitter: Bert Zwanenburg, 06-51193643, bert@bmzwanenburg.nl
Secretaris: Lizette Groenendijk (vlaggen)
Commissielid: Eric Wolfert (atletiek)
Commissielid: Danker Struik (contract sponsoren, kleding en ballen actie)
Commissielid: Adriaan Koole (borden)
Commissielid: Mathijs van Heemst (borden)
Commissielid: Heleen de Jong (advertenties)

Toernooicommissie:
Voorzitter: Cebes Horseling, 06-53341453, toernooien@msvenavflakkee.nl
Commissielid: Norbart Smits
Commissielid: Chamber Versluis
Commissielid: Mariska Visser

Ondersteunende functies:
Technisch coördinator : Adrie Melaard, 06-50261644, amelaard0@gmail.com
Coördinator jeugd: Peter Dale, 06-25080769, dale72@upcmail.nl
Coördinator VR/M: Peter van Oudenaren, 06-53599460, pvano2015@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris jeugd: Mariska Albrecht, 06-27407574, mariskalbrecht@gmail.com
Wedstrijdsecretaris senioren: Gerard Tuns, 06-52486012, g.tuns1@upcmail.nl
Coördinatoren scheidsrechters: Mariska Albrecht en Gerard Tuns
Ledenadministratie: Gert Verhage, 06-23470702, g.verhage1@upcmail.nl
Kantinebeheer: Wanda van Oeveren, johan.wandavanoeveren@hotmail.com
Vertrouwenspersoon: Mariska Albrecht, 06-27407574, mariskalbrecht@gmail.com
Coördinator commissiekamer : Joost Kik, J.Kik538@upcmail.nl
Materiaalbeheer: Leen van der Velde, veld6182@hotmail.com
Gastvrouw: Mirna van Nieuwenhuyzen
Consul: Eelco van der Linde