Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


LID WORDEN


Wil je dolgraag gaan voetballen en veel plezier beleven?
Word dan lid van MSV en AV Flakkee
!

Voetbalvereniging Flakkee bestaat al sinds 1920 en staat al ruim 100 jaar garant voor zekerheid en kwaliteit, een verantwoorde aanpak en toezicht op normen en waarden.
Daarnaast organiseren we veel extra activiteiten voor onze jeugd en hebben we de beschikking over een prachtige accommodatie en ruime parkeergelegenheid.

De vereniging staat de gehele zaterdag voor haar jeugdleden en senioren klaar. De shirts, shorts en kousen behoren tot de standaarduitrusting!

Plezier                       Prestatie                     Presentatie

De vereniging staat garant voor een verantwoorde zorg en aanpak, gegarandeerde zekerheid en kwaliteit, toezicht op normen en waarden, voldoende extra activiteiten en een duidelijk beleid.

Kom eens vrijblijvend langs op ons complex aan de Oostplaatseweg te Middelharnis.

Meer informatie is te verkrijgen bij Gert Verhage, g.verhage1@upcmail.nl , of vul onderstaand formulier in om lid te worden of meer informatie te krijgen. U kunt ook het inschrijfformulier downloaden in PDF formaat.
Onze privacy verklaring kunt u onder deze link vinden

Leden van de afdeling voetbal die hun lidmaatschap willen beëindigen kunnen dit schriftelijk of per email doen bij Gert Verhage. De opzegtermijn is 4 weken.


INSCHRIJFFORMULIER :

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Gegevens van nieuw lid:

Achternaam

Voornamen voluit

Roepnaam

Geboortedatum

ManVrouw

Geboorteplaats

Nationaliteit

Adres

Woonplaats

Postcode

Telefoonnummer

Email adres (indien anders als boven aangegeven)

Eventuele medische wetenswaardigheden

Eventuele vragen of opmerkingen

Zoals iedere vereniging kan Flakkee niet zonder vrijwilligers. Diverse taken zoals trainer, leider, barpersoneel, schoonmaker, commissieleden, enz. worden door vrijwilligers uitgevoerd. Kan en wilt u Flakkee helpen, wordt dan ook vrijwilliger. Weet u nog niet voor welke functie, neem contact op met de voetbalcommissie.
Ik geef mij

WELNIET

op als vrijwilliger, voor de functie

Opgave als

Spelend lidSpelend 35+ lidRecreant vrouwenRustend lidDonateurPartner lidPeuter

MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan M.S.V. & A.V. Flakkee om van zijn/haar onderstaande rekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie

Per jaarPer halfjaarPer kwartaal

IBAN Bank- of Postbankrekening

Rekening staat op naam van :

Datum

Voeg hier een kopie van een ID kaart bij