Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


ORGANISATIEBESCHRIJVING EN VOETBALBELEIDSPLAN

Er is een nieuwe organisatiebeschrijving met daarbij een beleidsplan, voor de afdeling voetbal gemaakt.

De Voetbalcommissie was van mening dat er een aantal zaken, waaronder de organisatiestructuur, voor verbetering vatbaar waren. De VC heeft daarop besloten deze voorstellen op te pakken en omgezet in een plan van aanpak.

Organisaties en dus ook een vereniging zijn per definitie dynamisch van aard. Tijden, cultuur, eisen, doelstellingen en wensen veranderen. Een organisatie zal zich hieraan moeten aanpassen om te kunnen overleven. Dit dynamische aspect vereist dat periodiek bekeken moet worden of de beschrijving van de organisatie nog de werkelijkheid weergeeft en of zo nodig moet worden aangepast. De opzet is dat het een “dynamisch ” document blijft, dat steeds als leidraad voor de vereniging en naslagdocument voor alle leden kan fungeren. Hoe zit de vereniging organisatorisch in elkaar, welke functies zijn er, wat zijn de verantwoordelijkheden, waar kan ik terecht?

In het technische beleid komt de uiteindelijke doelstelling die we als club willen realiseren tot uiting. We moeten daarbij als leidraad nemen dat de club alleen een gezonde doorstroom kan bewerkstelligen als er vanaf de basis, dus de lagere F-teams eenduidig gewerkt wordt aan de speelstijl. Dit geldt voor het spelsysteem, maar ook voor de manier van coaching.

Bij al deze regels moet één belangrijke zaak nooit uit het oog verloren worden en dat is de uiteindelijke spelvreugde. De jongens en meisjes moeten vooral met heel veel plezier naar MSV & AV Flakkee  komen.

Klik hier om de nieuwe organisatiebeschrijving te kunnen zien

De nieuwe beschrijving is ook te vinden op de subpagina “Organisatiebeschrijving en Voetbalbeleidsplan MSV & AV Flakkee” te vinden on de kop “Info”…

Voetbalcommissie
MSV & AV Flakkee