Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Grote clubactie 2020

Beste voetbalvrienden,

Op 19 september a.s. is de start van de Grote Clubactie. Een jaarlijks evenement waaraan onze vereniging ook deze keer weer aan mee wil doen om zo de clubkas flink te spekken.

De Grote Clubactie is een actie waarbij alle verenigingen in Nederland de gelegenheid krijgen op verschillende manieren loten te verkopen. Wij hebben gekozen voor de losse verkoop.

Vanwege de Corona willen wij het echter op een andere manier aanpakken als vorig jaar, toen wij alleen de jeugdafdeling hebben ingeschakeld. Nu willen wij allereerst zoveel mogelijk (oudere) personen benaderen om een lot te kopen of voor ons te verkopen in bijvoorbeeld de privé- kringen of op het werk. Contacten zullen zoveel mogelijk telefonisch, per email of mondeling , (uiteraard met inachtneming van de 1 1/5 meter), worden gelegd.
De loten kosten € 3 per stuk, waarvan 80 % naar de club gaat. Vervolgens gaan we de jeugdleden weer in de gelegenheid stellen om loten te gaan verkopen. Evenals vorig jaar is daar weer een bonus aan verbonden. We vragen hierbij wel de nodige medewerking van leiders en ouders.
Uiteraard kunt u ook zelf contact met ons opnemen voor vragen of om een bestelling te plaatsen.
STEUN DEZE ACTIE , WIJ REKENEN OP U

Namens de coördinatoren Grote Clubactie 2020
Jan van der Laan, mobiel: 06-50845849 email: vanderlaan@dds.nl
Iman Gouswaart, mobiel: 06-43495376 email: i.gouswaart@upcmail.nl