Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


IN MEMORIAM

Op 11 juli j.l. bereikte ons het droevige bericht dat op de leeftijd van 79 jaar is overleden ons lid

                                     Mevr. Sneep-Huyzer (Janny)

Janny was de vrouw van ons erelid Henk Sneep en heeft zich gedurende vele jaren verdienstelijk gemaakt als supporter en vrijwilligster van onze vereniging.

Wij wensen Henk en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Namens de afdeling voetbal van M.S.V. en A.V. Flakkee