Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Inning contributie seizoen 2016-2017

Volgens de statuten van Flakkee dienen de leden hun contributie vooraf te voldoen. Dit is in de afgelopen jaren door allerlei redenen niet goed gegaan. Vanaf volgend seizoen gaan we dit op een iets andere manier regelen en hopen het zo weer op orde te krijgen.

Wat betekent dit voor u?

Als u per kwartaal betaald: het eerste kwartaal wordt circa 21 juli bij u afgeschreven. Het tweede kwartaal begin oktober, het derde kwartaal begin januari en het vierde kwartaal begin april 2017.

Als u per halfjaar betaald: het eerste halfjaar wordt eind juli afgeschreven en het tweede halfjaar begin januari 2017.

Als u per jaar betaald: eind juli wordt de contributie voor het hele seizoen afgeschreven.

Het kan zijn dat er in het begin nog wat foutjes zitten, deze worden na de vakantie zo snel mogelijk opgelost.

Dit betreft de contributie voor het seizoen 2016-2017.

Er bestaat ook nog een achterstand bij de inning van de contributie van het afgelopen seizoen. Binnenkort wordt u door de penningmeester geïnformeerd over hoe dit opgelost kan worden.

Heeft u n.a.v. dit bericht nog vragen, dan kunt u terecht bij Hans van Teulingen (h.teulingen@planet.nl) en bij Gert Verhage (g.verhage1@upcmail.nl).