Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Nieuw jeugdbestuur

Al enige tijd ontbrak er een jeugdbestuur binnen onze vereniging. Dit is natuurlijk niet goed. En zeker met de ontwikkeling en ledengroei die we doormaken werd de noodzaak van een jeugdbestuur alleen maar groter. We zijn dan ook verheugd dat vanaf heden een jeugdbestuur is gevormd.

Het jeugdbestuur bestaat uit mensen die zich met veel enthousiasme in de meest brede zin willen bezighouden met de jeugdtak binnen onze vereniging. Plezier, prestaties en betrokkenheid. Daar wil het nieuwe jeugdbestuur zich voor inzetten.
Heb je ideeën of zie je dingen die nog beter kunnen, spreek ons hier dan gerust op aan. Alle leden van het jeugdbestuur zijn regelmatig aanwezig op ons complex.

Tot slot zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze jeugd. Dit kan van alles zijn. Zowel voor éénmalige evenementen/activiteiten als voor meer structurele taken. Bijvoorbeeld lid activiteitencommissie, medewerker kantine, coördinator/planner oefenwedstrijden, gastheren- en -dames, wedstrijdsecretaris coördinatoren, lid scheidsrechterscommissie, coördinator cursussen, lid commissie normen en waarden etc. Wij zorgen uiteraard voor een goede begeleiding. En hoe meer vrijwilligers, des te beter kunnen we de taken verdelen.

Bij belangstelling kunt u een mail sturen naar: christian84_5@msn.com

Want alleen met elkaar kunnen we van MSV en AV Flakkee een nog leukere club maken!

Met sportieve groet,
Het Jeugdbestuur

Hennie Polder (voorzitter)
Christian Grootenboer (secretaris)
Mariska Bosman (wedstrijdsecretaris)
Chamber Versluis (commissielid voetbal technische zaken)
Leon Plandsoen (coördinator onderbouw t/m JO12)
Danker Struik (coördinator bovenbouw vanaf JO13)