Notulen Algemene Ledenvergadering M.S.V. & A.V. Flakkee van 03 december 2012

Via deze link zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering van M.S.V. & A.V. Flakkee van 03 december 2012 te downloaden.