Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Notulen ALV 10-10-2019 op te vragen bij de ledenadministratie

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober jongstleden zijn inmiddels op te vragen bij onze ledenadministratie.
De ledenadministratie is ook per email te bereiken : Ledenadministratie@msvenavflakkee.nl