Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Notulen ALV op te vragen bij de ledenadministratie

Vanaf nu zijn de de door het bestuur goedgekeurd notulen van de ALV van 11 oktober jongstleden opvraagbaar bij de ledenadministratie van de voetbal en van de atletiek.