Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Onderzoek inzamelen plastic zwerfafval

Schone_club_banner-2
Zoals reeds in een eerdere berichtgeving op onze site is vermeld, doet onze vereniging mee met een proef voor het inzamelen van plastic zwerfafval. Hiervoor is door het Afvalfonds een container beschikbaar gesteld. De proef is in februari gestart en zal 6 maanden duren. Inmiddels zijn er al  twee containers door de gemeente geleegd, de verwachting is dat 3 á 4 volle containers gedurende de proefperiode zullen worden afgeleverd. Per volle container ontvangt de club een leuk geldbedrag.

Een recent bezoek van een vertegenwoordiger van het Afvalfonds heeft aangetoond dat onze vereniging het inzamelen van plastic zwerfafval goed op de rails heeft. Men was uitermate tevreden over de wijze waarop het plastic werd gescheiden van het andere afval. Tevens was men zeer content over de aanwezigheid van de vele afvalbakken rondom de velden en binnen het clubgebouw.

Om nog wat extra geld te verdienen voor de club stelt het Afvalfonds ons in de gelegenheid mee te doen met een onderzoek. Hiervoor dient een vragenlijst te worden ingevuld. Voor elke ingevulde en opgestuurde vragenlijst krijgt onze vereniging €1.– tot een maximum van € 100.– Een leuk bedrag dus om de kas te spekken.
Voor het invullen van het formulier klik hier.

Als de proefperiode achter de rug is zullen wij u nader informeren over hoe alles is verlopen.