Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Rabobank Clubkas Campagne

Wij zijn als MSV & AV Flakkee geregistreerd voor de Rabobank Clubkas Campagne. We kunnen met dit initiatief op een makkelijke en laagdrempelige manier inkomsten voor onze vereniging(en) genereren. We kunnen elkaar (voetbal/atletiek enerzijds en hockey anderzijds) hierbij helpen, dus laten we daar voor gaan.
Ieder lid van de Rabobank mag vanaf 1 september 3 stemmen uitbrengen en het zou dus mooi zijn als een ieder 2 stemmen op de voetbal en 1 stem op de hockey zou uitbrengen, op die manier kunnen we elkaar helpen.

Van 1 tot 30 september 2015 kunnen de leden van Rabobank Het Haringvliet hun stem uitbrengen op de club, die naar hun mening een extraatje verdient. Dit stemmen kan uitsluitend met een stemcode. Leden van deze bank ontvangen rond 1 september een brief met stemcode. Elk lid mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Alle verenigingen en stichtingen die stemmen krijgen, ontvangen een financiële bijdrage voor de clubkas, gerelateerd aan het aantal stemmen dat op hen is uitgebracht. De drie clubs met het grootste aantal stemmen worden dit najaar tijdens onze jaarlijkse ledenbijeenkomst in het zonnetje gezet.