SPONSORCOMMISSIE

Voorzitter: Bert Zwanenburg 06-51193643, bert@bmzwanenburg.nl
Secretaris : Lizette Groenendijk
Vertegenwoordiger Atletiek:  Riet van Putten
Commissielid: Riet van Putten (atletiek)
Commissielid: vacant
Commissielid: Danker Struik (contract sponsoren en ballen actie)
Commissielid: Henk Stoutjesdijk (contract sponsoren)
Commissielid: Heleen de Jong (advertenties)