Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van M.S.V. & A.V. Flakkee

Geachte Leden,
Hierbij nodig ik u namens het bestuur van M.S.V. & A.V. Flakkee van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden op maandag 2 oktober as. te Middelharnis, Oostplaatseweg 1.
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.
De agenda voor deze vergadering kunt u inzien aan de onderkant van dit bericht (pagina 2), of u kunt de agenda downloaden door op deze link te klikken.
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2017, alsmede de overige stukken kunnen vanaf vrijdag 22 september worden opgevraagd bij de ledenadministratie Voetbal respectievelijk Atletiek. Het email adres voor de afdeling voetbal is g.verhage1@upcmail.nl .
Het bestuur heeft besloten om geen (vereniging)documenten, anders dan algemene te publiceren op de website.
Wij hechten een groot belang aan uw inspraak en daarom hopen wij u van harte te kunnen verwelkomen.
convocatie + agenda ALV 2-10-2017
.