Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Uitstel Algemene Ledenvergadering

Van de Voorzitter…..

Geachte leden,
Gisterenavond heeft het bestuur zich in haar bestuursvergadering gebogen over het financiële jaarverslag over het verenigingsjaar 2015/2016.
Hierbij kwam het bestuur tot de conclusie dat door onvoorziene omstandigheden de juistheid van de cijfers niet met zekerheid kan worden vastgesteld, waardoor het financiële jaarverslag niet aan de kascommissie ter goedkeuring kan worden voorgelegd.
Reden voor het bestuur om de geplande ALV van 31 oktober a.s. te verschuiven naar 16 januari 2017 a.s. om 20.00 uur in het verenigingsgebouw. De convocatie blijft vooralsnog onveranderd.
Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten.

Namens het bestuur,
Bert Zwanenburg,
Voorzitter
27 oktober 2016