Verklaringen Omtrent Gedrag voor iedereen afgegeven

Als voetbalvereniging vinden wij dat de vereniging een veilige omgeving moet kunnen zijn voor alle leden.
Daarom hebben we besloten om voor alle vrijwilligers, trainers en coaches die direct of indirect werkzaam zijn met minderjarigen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
Zo kunnen wij als vereniging uitstralen dat wij voor de volle 100% achter ons beleid staan en dat wij dit ook van onze leden verwachten.
De afgelopen tijd werden in samenwerking met het NOC NSF de verklaringen, met medewerking van alle trainers en begeleiders bij onze jeugd, aangevraagd.
Na een screening door het Openbaar Ministerie werden de verklaringen aan alle 35 begeleiders afgegeven.
Als vereniging zijn we hier vanzelf erg blij mee en danken wij iedereen voor zijn medewerking.

Daarnaast willen wij u er nog een keer op wijzen dat er ook een vertrouwenspersoon binnen onze vereniging actief is. Dit is Mariska Albrecht. Haar contactgegevens zijn op onze de site terug te vinden.

De VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hieruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen onze club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij onze sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Wilt u hier meer over weten of lezen klik dan op onderstaande link.

http://www.nocnsf.nl/vog