Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Versterking van de voetbalcommissie

Na een aantal gesprekken kunnen we jullie mededelen dat de voetbalcommissie de nodige uitbreiding heeft gekregen in de persoon van Peter Dale en Jaap Westhoeve.

Deze twee actieve mensen vanuit de vereniging hebben zich bereid verklaard om zitting te nemen in de commissie. Samen zullen we de taken en werkzaamheden verdelen.