Een speciaal woord van dank voor onze hoofdsponsoren:

Onze stersponsoren:
En onze jeugdsponsoren:


Woord van dank van de voetbalcommissie

Beste leden van MSV & AV Flakkee,

Het seizoen 2017-2018 is bijna ten einde. Met behulp van veel vrijwilligers binnen onze club is het weer gelukt om er een leuk en sportief seizoen van te maken. Overwinningen zijn er gevierd en verlies van een wedstrijd verwerkt. Over het algemeen gezien zijn we hierdoor sterker geworden. Onze dank gaat hiervoor uit naar de trainers/begeleiders voor hun inzet. Zoals iedereen die betrokken is bij de vereniging wel weet komt er nogal wat bij kijken om ieder spelend lid te laten trainen en spelen. Veel van deze zaken gebeuren achter de schermen. Te denken valt hierbij aan het regelen van de wedstrijden, scheidsrechters, commissiediensten en kleding. Ook het goed draaiende houden van de kantine en bezetting daarvan kost de nodige energie. Ook zijn er nogal wat zaken die wel zichtbaar zijn, maar als speler soms als gewoon worden geschouwd. Te denken valt hierbij aan het onderhoud van de accommodatie, het aanbrengen van de belijning op de speelvelden en het schoonmaken van heel de accommodatie. Al met al flink wat zaken die in orde moeten zijn om de vereniging de uitstraling te geven die het nu heeft. Dank gaat hiervoor uit naar de mensen die hun vrije tijd steken in deze werkzaamheden.

Terugkijkend willen we zeker niet onbenoemd laten dat de toernooidagen weer een groot succes zijn geweest. Veel van de deelnemers spraken vol lof over de invulling van die dagen. Ook de sponsor Klaverblad, die nog op bezoek is geweest was vol lof. Dank gaat uit naar de toernooicommissie en hulp op die dagen. De activiteitencommissie heeft dit jaar meer gestalte gekregen en heeft zoals gebruikelijk ook de afsluiting met de familiedag weer voor haar rekening genomen. We kunnen terug kijken op veel leuke en goed georganiseerde activiteiten.

Ook willen wij alle sponsoren heel hartelijk bedanken voor hun steun in het afgelopen seizoen. Zonder sponsoren kan een vereniging zeker niet. Wij hopen dan ook dat we in de komende jaren op hun mogen rekenen.

Kijkend naar het bovenstaande blijkt dat een vereniging niet kan leven zonder mensen die zich in willen zetten voor de club.

Het blijft voor de voetbalcommissie nog steeds een grote opgave om steeds mensen te vinden voor de taken die moeten worden gedaan.

Allereerst de voetbalcommissie zelf. Nu nog bestaand uit drie personen, waarvan Peter te kennen heeft gegeven te stoppen. Een vervanger voor Peter, die verantwoordelijk is voor jeugdzaken is nog niet gevonden. Rien Elvé wordt het derde lid. Hij neemt de portefeuille senioren voor zijn rekening. Graag zouden we dan ook zien dat er aanvulling komt zodat taken wat beter kunnen worden verdeeld. Het komende seizoen gaan we bij iedere vergadering van de voetbalcommissie vertegenwoordigers van de andere commissies , dames, selectie en jeugd uitnodigen. We hopen hiermee dan ook mensen warm te maken om mee te denken en te doen in algemene zin. Mocht je na het lezen van dit stuk je diensten aan willen bieden voor de club dan vragen we je om ons aan te spreken.

Om jullie verder nog op de hoogte te brengen van wat er verder nog speelt binnen de vereniging het volgende.

De harmonisatie van de buitensportverenigingen gaat nog steeds verder. Met de nieuwe wethouder na de verkiezingen zal verder gekeken worden hoe verder te gaan.

Afspraken zullen worden gemaakt met team Fit om te komen tot een gezondere kantine. In het kort gezegd ook zaken aanbieden in de kantine die gezond (er) zijn.

Ook is de vereniging druk bezig met het privacy-beleid en de daaruit voorvloeiende zaken die moeten worden geregeld binnen de vereniging. Sinds 25 mei 2018 is namelijk de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Zaak is dat we als vereniging transparant zijn wat er met uw gegevens gebeurd. Middels een privacyverklaring op de site van Flakkee is hiermee een start gemaakt. Alle leden hebben hiervan bericht ontvangen.

Voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn al in volle gang en zullen tijdens de vakantieperiode zeker ook nog doorgaan. Alle teams zijn voor het volgende seizoen weer ingeschreven. Bij de jeugd behouden we 10 teams die mee gaan doen aan de competitie- en bekerwedstrijden. De Mini-Pupillen gaan daarnaast met twee teams weer deelnemen aan de Eilandelijke competitie. Het samenstellen van de teams is in overleg met alle begeleiders gegaan. Hier is veel werk in verzet door Peter. Dank daarvoor.

Wij hopen dat jullie allemaal een fijne en gezonde vakantie mogen hebben en dat we jullie daarna weer mogen begroeten bij onze club.

De voetbalcommissie.