Cookie beleid MSV en AV Flakkee

De website van MSV en AV Flakkee is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Nuttige informatie seizoen 2023-2024

Nuttige informatie seizoen 2023-2024

Voorwoord

 

Middelharnis, augustus 2022

Beste leden,

Hierbij het nieuwe informatieblad van de jeugdvoetbal afdeling van MSV&AV Flakkee, naast onder andere het nieuwe integriteitsbeleid, het fantastische peutervoetbal en het partnerschap met B(etaald)V(oetbal)O(rganisatie) Excelsior, één van de stappen die we nemen om met uw hulp de jeugdafdeling van onze vereniging verder te verbeteren.

We hopen dan ook dat u aan de hand van deze informatie (nog) beter uw weg zult vinden binnen onze mooie, inmiddels 102-jarige vereniging.

Helaas is het afgelopen seizoen vanwege de coronamaatregelen wederom niet helemaal gelopen zoals we dat voor ogen hadden, gelukkig konden we naast het reguliere voetbal nog een aantal leuke evenementen organiseren, zoals de familiedag, de goed gevulde thuistoernooien en het koppeltoernooi. maar hebben we toch enkele activiteiten moeten annuleren. We hopen voor komend seizoen echter op een normale situatie waardoor we weer een mooie gevulde agenda zullen maken met veel fantastische activiteiten!

Inmiddels zijn alle teams weer samengesteld en zijn de trainingsroosters gedeeld. Deze samenstellingen (indeling) van de teams worden door de jeugdcoördinatoren, de medewerker voetbaltechnische zaken en ondergetekende in overleg met de trainers zorgvuldig uitgewerkt. We begrijpen dat dit naast positieve, in sommige gevallen ook negatieve reacties kan opwekken. Helaas kunnen we niet iedereen 100% naar wens indelen, zoals elke vereniging hebben we nu eenmaal elk jaar opnieuw te maken met vertrekkende en nieuwe leden, en teams die steeds groter worden naarmate de kinderen ouder worden. Waar de JO8 nog 6vs6 speelt, speelt de JO13 al 11vs11.

Daarnaast hebben we getracht om alle kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau in te delen, zonder de afzonderlijke karakters en wensen uit het oog te verliezen. Bij vragen of opmerkingen zijn de trainers of leden van de jeugdcommissie altijd bereikbaar voor uitleg.

Het is ons streven om bij elk team 2 begeleiders op zaterdag, en 2 trainers op de trainingen te regelen. Ik hoop dat iedereen er begrip voor heeft dat dit niet altijd lukt, alle trainers, begeleiding en commissieleden doen hun gewaardeerde werk voor MSV&AV Flakkee geheel vrijwillig en uiteraard komt het voor dat deze mensen niet altijd in de gelegenheid zijn om voor de vereniging klaar te staan.

Dat gezegd hebbende, wil ik graag benadrukken dat we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers om de vele taken zoveel mogelijk te verdelen, hoewel de vereniging er op alle vlakken uitstekend voor staat, en zelfs in de afgelopen moeilijke periode een groei heeft doorgemaakt, is dit wel iets wat ons zorgen baart. Ik denk dat er nog een vacaturelijst met dankbare functies op de site staat.... https://www.msvenavflakkee.nl/325/vacatures/

Rest mij nog om iedereen, spelers, maar ook ouders/verzorgers en vrijwilligers een fantastisch seizoen in goede gezondheid toe te wensen!!

Tot snel op de van Pallandpolder

Met sportieve groet,

Hennie Polder,

Voorzitter jeugdcommissie


Lid worden van MSV&AV Flakkee

 

Bij MSV&AV Flakkee mag altijd een periode vrijblijvend meegetraind worden, waarna er vervolgens besloten kan worden om net als circa 480 andere leden lid te worden van onze vereniging.

In dit geval graag inschrijven via onderstaande link:

www.msvenavflakkee.nl/346/aanmelden-als-lid/

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen, ondanks de financiële situatie van de ouders moeten kunnen sporten, doet Flakkee mee aan het kind pakket van de gemeente Goeree-Overflakkee, als u daar zoekt staan er 3 aanbiedingen voor de diverse categorieën.

Overschrijven/opzeggen (liever niet uiteraard...)

Met vragen over contributie of lidmaatschap kunt u terecht bij onze ledenadministratie, [email protected]

Integriteitsbeleid

 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, en vooral minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Helaas worden we in Nederland nog te vaak opgeschrikt door verhalen over seksuele intimidatie (of erger), fysieke intimidatie of pesten rond het beoefenen van sport.

Als sportvereniging zien we het als onze plicht maatregelen te nemen die misstanden kunnen voorkomen. Om die reden heeft MSV&AV Flakkee, op basis van advies van de bonden en het NOC*NSF, beleid gemaakt om dit te voorkomen.

Dit beleid bestaat uit de volgende punten:

 1. Gedragscodes voor alle functionarissen en vrijwilligers
 2. Aannamebeleid voor vrijwilligers
 3. Vertrouwenspersonen
 4. Kleedkamerbeleid

Dit beleid is uitgebreid terug te vinden op : www.msvenavflakkee.nl/integriteitsbeleid

We zouden het zeer waarderen als iedereen hier kennis van neemt.

Functies Jeugdcommissie ([email protected])

 

Deze commissie heeft als hoofdtaken,

 • Het ontwikkelen van het algemeen beleid jeugdvoetbal,
 • Aansturen, bewaken en uitvoeren van het voetbalbeleid,
 • Evaluatie voetbalbeleid,
 • Faciliteren en adviseren van de medewerkers (o.a. trainers) binnen de jeugdafdeling,
 • Adviseren aan het hoofdbestuur en zitting in de voetbalcommissie,
 • Aanspreekpunt voor ouders/verzorgers en leden.

 

Mogelijk zijn er van uw kant vragen of opmerkingen over de gang van zaken binnen de vereniging.

We verwijzen dan in eerste instantie naar de trainers, maar vervolgens zijn ook de leden van de jeugdcommissie voor iedereen bereikbaar. De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:

Functie: Naam: Telefoonnummer: Email:
Voorzitter Hennie Polder 06-22553869 [email protected]
Secretaris Christian Grootenboer 06-14704210 [email protected]
Wedstrijdsecretaris Freek de Vreede 06-11001447 [email protected]
Commissielid technische zaken Chamber Versluis 06-82702217  
Coördinator bovenbouw (HJO 11-tallen) Kees Breen 06-30742376  
Coördinator onderbouw (HJO 4-8-tallen) Robert Paulissen 06-48427221  
Vertrouwenspersoon Mariska Bosman 06-27407574 [email protected]
  Kees van t' Zelfde 06-22927409 [email protected]

 

Schroom niet om de vertrouwenspersonen aan te spreken, zij zijn altijd bereikbaar indien er ongewenste incidenten plaatsvinden, zie verder in ons integriteitsbeleid.

Trainers/begeleiders

 

Zij zorgen voor de algemene gang van zaken binnen zijn of haar team. Ze zijn als eerste verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen, waarbij zij erop toezien dat de kinderen respectvol en met fatsoenlijke normen en waarden met elkaar omgaan.

Zij dragen in goed overleg met de ouders en spelers zorg voor het vervoer, de materialen en communiceren met de ouders/verzorgers en/of spelers via de groepsapp. Tevens zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen.

Alle vrijwilligers die met de jeugd samenwerken bij MSV&AV Flakkee beschikken over een VOG en zijn bekend met ons integriteitsbeleid.

Trainers en begeleiders staan in nauw contact met de jeugdcommissie en kunnen bij deze leden altijd met vragen of opmerkingen terecht.

Zonder al te veel vrije tijd van onze trainers tijd te vergen, (behalve de trainingen en wedstrijden steken zij vrijwillig al heel veel tijd en energie in hun team!) proberen we toch zoveel mogelijk training en cursussen aan te bieden, waaronder een jaarlijks terugkerende uitgebreide sport- EHBO training, organiseren onze HJO’s KNVB-trainingsavonden en hebben zij nauw contact met Excelsior. Ook zijn er voor onze trainers mogelijkheden tot het volgen van erkende trainerscursussen.

We hanteren de KNVB-trainingsmethoden, aangevuld met extra techniektraining, dit alles naar inzicht van de trainers en Hoofd Jeugd Opleiding (HJO), omdat voor elk team andere behoeften gelden. Hierbij komt plezier echter altijd op de eerste plaats!

Ouders/verzorgers

 

U als ouders/verzorgers zijn misschien wel de belangrijkste groep mensen binnen onze vereniging. U heeft uw kind waarschijnlijk lid gemaakt van onze vereniging en stimuleert hem of haar daarmee om deel te (blijven) nemen aan een teamsport.

Daarnaast vormen de ouders/verzorgers het grootste deel van alle vrijwilligers die nodig zijn om onze vereniging te laten functioneren. Als u in de gelegenheid bent om uzelf enkele uren per seizoen in te zetten voor onze vereniging horen we dat graag!

Uw betrokkenheid is erg belangrijk!!

De ouders/verzorgers langs de lijn bepalen in belangrijke mate de sfeer rondom de wedstrijden. Voor jeugdspelers is het erg belangrijk dat hun ouders/verzorgers betrokken zijn bij hun sport, daarom zien we ook het liefst zoveel mogelijk ouders/verzorgers langs de lijn staan om de activiteiten van uw zoon/dochter te aanschouwen.

We hopen echter dat u ervoor waakt om de kinderen niet te overactief aan te moedigen of zelfs toe te schreeuwen, opmerkingen te maken naar de (vrijwillige) scheidsrechter, of zelfs op de stoel van de coach te gaan zitten. Dit komt niet ten goede aan de prestaties of spelvreugde van de kinderen, en daarnaast geeft dit een negatieve uitstraling van onze vereniging.

We proberen bij MSV&AV Flakkee dan ook zoveel mogelijk positief te coachen en goed gedrag te stimuleren, dit leidt uiteindelijk tot betere prestaties en meer plezier voor iedereen!

Indien uw kind niet naar een training of wedstrijd kan komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan bij de trainer, hij/zij kan op zij  beurt de training hierop aanpassen of proberen, indien nodig, extra spelers te regelen bij een ander team.

Kortom, we zien bij MSV&AV Flakkee graag betrokken ouders/verzorgers die hun kinderen stimuleren om op tijd naar alle trainingen en wedstrijden te gaan, regelmatig wedstrijden bijwonen en het team positief en vrolijk aanmoedigen.

Daarnaast wordt het zeer gewaardeerd als u zich inzet als vrijwilliger!

Huishoudelijk regelement

 

De belangrijkste punten t.a.v. de jeugd in dit regelement zijn als volgt:

Alcohol, drugs en roken hebben nadelige invloeden op onze (jeugd)leden, laten we er dan ook met zijn allen voor zorgen om deze groep hier zo min mogelijk aan bloot te stellen!

 • Het is verboden om zelf alcoholhoudende dranken mee te nemen naar de vereniging.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Tot 12 uur wordt er geen alcohol geschonken.
 • Glas alleen in de kantine of op het terras. (Tenzij 30 minuten na de laatste wedstrijd)
 • We geven er de voorkeur aan dat er helemaal niet gerookt wordt op ons complex, kunt u echter de aandrang niet bedwingen, dan is het vooralsnog toegestaan om op het terras voor de kantine te roken.
 • Gebruik of verhandelen van drugs is te allen tijde verboden.

Het volledige huishoudelijk regelement is op te vragen bij de ledenadministratie, [email protected].

Gedragsregels ten aanzien van de kleedkamers

 

 • Maak gebruik van de aangewezen kleedkamers, ook tijdens de trainingen.
 • De kleedkamer dient altijd netjes achtergelaten te worden, controleer ook altijd de kleedkamer van de tegenstander.
 • Douchen is zeer gewenst, uit gezondheids- en hygiëne oogpunt, hierbij wordt het dragen van badslippers aanbevolen.
 • T/m JO10 is het toegestaan voor de ouders/verzorgers om hun kind te helpen met omkleden, laat broertjes/zusjes indien mogelijk buiten de kleedkamer wachten.
 • Volgens het integriteitsbeleid is het 4 ogen principe verplicht, zorg daarom altijd met minimaal 2 volwassenen bij de kinderen te zijn.
 • Stel de trainers/begeleiders in de gelegenheid om samen met de spelers een wedstrijdbespreking te doen, verlaat dan ook tijdig de kleedkamer.
 • Verlaat na het omkleden (opruimen) de kleedkamer, ga feest vieren in de kantine!

Kleding

 

Trainingspak, tas en wedstrijdtenues worden mede mogelijk door onze trouwe sponsoren in bruikleen gegeven door de vereniging. Bij vragen of opmerkingen kunt u naast de trainer terecht bij de kledingcommissie (Miranda Horseling).

U dient zelf zorg te dragen voor voetbalschoenen en de verplichte (ook bij trainingen) scheenbeschermers.

Het trainingspak is bedoeld om naar de wedstrijden te gaan, en behalve voor de JO6/7 niet om in te trainen, hiervoor dient u zelf naar keuze kleding aan te schaffen. Evt via onze website.

De wedstrijdtenues zullen na elke wedstrijd op toerbeurt met de kinderen meegegeven worden. Deze graag zorgvuldig wassen volgens voorschrift.

Website

 

We vinden het leuk als er regelmatig een (wedstrijd) verslag gemaakt wordt. Dit kan door één van de ouders of de begeleiding van het team gedaan worden.

Probeer bij het maken van het verslag aan de volgende punten te denken:

 • Wees altijd positief, ook bij verloren wedstrijden!
 • Schrijf respectvol over de tegenstander, scheidsrechter en andere vrijwilligers.
 • Benoem niet alleen de makers van de doelpunten, maar probeer alle kinderen evenveel positieve aandacht te geven.
 • Ga geen lange spelsituaties uitleggen, deze worden vaak niet gelezen.
 • Probeer een mooie foto van goede kwaliteit toe te voegen aan het verslag.
 • Vraag aan het begin van het seizoen aan de ouders van alle kinderen of ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van evt foto’s op de site en/of social media, of geef dit als ouder zsm aan bij de begeleiding. Respecteer de wens als zij dit liever niet hebben!
 • Stuur de verslagen door naar Erik van Ast, hij zorgt voor een juiste plaatsing op onze website, en iom het mediateam evt plaatsing op de socials. [email protected]
 • De begeleiding heeft toegang tot de website om de pagina van het eigen team te beheren, probeer deze met een recente teamfoto ed. zoveel mogelijk up tot date te houden. Als hier vragen over zijn kunt u wederom terecht bij Erik van Ast.

Tot slot

 

Bij MSV&AV Flakkee willen we respectvol en plezierig met elkaar omgaan. Laat dit een belangrijk uitgangspunt zijn als u een meningsverschil hebt met iemand binnen de vereniging.

Bespreek dit soort zaken dan ook aub in de bestuurskamer met leden van de voetbal- of jeugdcommissie en ga uw ongenoegen niet ventileren langs de lijn of in de kantine.

Wees respectvol tegen tegenstanders, scheidsrechters, commissieleden, leiders, trainers en alle andere vrijwilligers bij MSV&AV Flakkee, dan komen we samen tot een oplossing zodat we uw en onze kinderen een fantastische tijd bij MSV&AV Flakkee kunnen laten beleven!
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!